Våre tjenester

Rekruttering og organisering av frivillige

Sammen med arrangøren kartlegger vi behov og gjør så jobben. I samarbeid med arrangør bygger vi en god frivilligpakke som gjør arrangementet til en enda mer attraktiv arena for frivillige. Kanon Personell legger en markedsplan som er tilpasset målgruppe og behov. Etter at vi har tatt imot og behandlet registreringer fordeler vi frivillige på arbeidsområder og lager en struktur for kommunikasjon i samarbeid med arrangementets ledelse og avdelingsledere. Arrangøren skal alltid oppleve Kanon Personell sine folk som en naturlig del egen organisasjon på samme måte som egne medarbeidere.

Formidling og organisering av crew

I møte med nye krav fra myndigheter og publikum kreves det økt profesjonalisering. Vår erfaring er at arrangementer som i stor grad drives av frivillig arbeidskraft så heves kvalitet på både arbeidsmiljø, sikkerhet og totalprodukt når man tilfører noe betalt personell. Vi har et stort nettverk av kompetente medarbeidere på servering, bar, sikkerhet, scenecrew, renovasjon, sjåfører, maskinførere og altmuligmennesker. Vi kan løse det aller meste når det kommer til flinke folk.

 
 
 

Formidling og opplæring av team- og avdelingsledere

Menneskene som leder de forskjellige avdelingene, arbeidsområdene eller arbeidsgruppene er ryggraden i et hvert arrangement. Om disse funksjonene svikter så kan det få svært alvorlige følger. Vi har lang erfaring i opplæring oppfølging av de ulike nøkkelfunksjonene som store arrangementer. I tillegg kommer vårt store nettverk til nytte om det er behov for å finne et menneske med høy kompetanse direkte til en posisjon.

Internprogram: Innhold, promotering og organisering

En sterk arrangementsorganisasjon blir enda sterkere når den driver egen utdanning av ledere og nøkkelpersoner. Vi tilbyr promotering, faglig rammeverk og organisering av et internprogram som vil arrangementet en egen resurspool av engasjerte og kompetente mennesker. Over tid gir et slikt program arrangøren en enda sterkere ryggrad, og dere vil stå enda bedre rustet når de uunngåelige utfordringene kommer.

 
 

KanonCrew

Digitalt HMS-system

 

Vårt Kanoncrew står alltid klar til å løse store og små utfordringer som du står overfor som arrangør. De kan løse rigging, rydding og servering med den største selvfølgelighet. Crewet består av unge og driftige entusiaster som elsker å lage kvalitetsarrangementer.

Kanon Personell har i samarbeid med KUBA AS utarbeidet et digitalt HMS-verktøy for arrangører. Systemet gjør produksjonsprosessen tryggere. I tillegg bidrar det til å gjøre jobben med å utarbeide og følge opp lovpålagte rutiner til en lek.

Evaluering av arrangement og organisasjon

Organisasjoner legger til seg både vaner og uvaner. Det gjelder ikke minst organisasjoner som når sin fulle størrelse i forbindelse med bare ett arrangement i året. Våre gjester, artister, leverandører og ikke minst myndigheter stiller høyere krav til vår profesjonalitet. Da er et velsmurt maskineri en stor fordel. 
Vi kan bidra med utenfrablikket for å se hvilke grep som kan gjøres slik at dere jobber enda smartere med deres arrangement. Vi har en basisprosess som vi tilpasser sammen med dere. I denne prosessen gjør vi en gjennomgang av årshjul, organisering, produksjonsprosess, gjennomføring og muligheter for innsparing. Dere mottar i etterkant av prosessen en kompakt rapport som konstruktivt beskriver utviklingsmulighetene. 

Kanonkonferansen

Vi i Kanon Personell ønsker å bidra til inspirasjon, faglig påfyll og nettverk for arrangørtalenter. Derfor arrangører vi Kanonkonferansen. Dette er en dag fylt med flinke foredragsholdere, utfordrende workshops og nye bekjentskap som munner ut i en festlig kveld. Ønsker du å delta? Registrer deg i vårt påmeldingsskjema https://form.arkon.no/?id=5774&key=nDlJdn